Grindbyggare. Vårdinge by folkhögskola.
Grindbyggare. Vårdinge by folkhögskola.

Kurs i grindbyggning passar också som gemensamt projekt, t.ex. på folkhögskola eller annan institution. Jag är gästlärare på Vårdinge by folkhögskola, där eleverna på trälinjen bland annat har bygd busskur och virkesförråd till skolan. Grindbyggande träelever i aktion här!

Kanske trädgårdsföreningen eller ekobyn behöver ett uterum, et vedskjul eller en samlingsplats under tak med anslagstavla? Vi kan bygga tillsammans på plats.

Kontakta mig för mer information.

Kurs - Slöjda ett hus!

Lust att slöjda hundkoja, vedskjul, lusthus, carport …? På kursen får du praktisk kunskap i hur du bygger med grindbyggteknik, ett uråldrigt norskt byggsätt.

Grindhusen finns längs västkusten i Syd-Norge. Det är sannolikt att tekniken har samband med järn- och bronsålderns långhus. Tekniken har varit den dominerande byggtekniken till logar, uthus, båthus mm i områden med lite skog, där det var viktigt att bygga materialsnålt.
Läs mer om grindbygg >> 

Under kursen bygger vi ett mindre hus och det finns även möjlighet att göra en modell av konstruktionen till hjälp om man vill bygga hemma.

Ett grindbygge görs med enkla verktyg; såg, stämjärn, kniv och yxa är de viktigaste.

Man kan bygga med olika typer av tak och med eller utan väggar, ev. lösa väggar som man monterar om hösten för att t.ex. skydda veden.

Grindbygget är enkelt att plocka ned och ta med när man flyttar. Inga förkunskaper krävs.

En introduktion till grindbygg kan du se här (Filmen är gjort av projektet Omställningsresan)
I byggnadsvårdtidningen Gård & Torp nr 3 2022, finns en artikel om grindbyggkursen på Bäckedals folkhögskola sommaren 2021.

Se i kalendern för aktuella kurser eller kontakta mig för mer information.

Grindbygg i Norge och bilder från tidigare kurser - Att slöjda ett hus