Fotograf Peter Hoelstad
Fotograf Peter Hoelstad

Mette Handler

Jag är slöjdare och trä är mitt material. Jag är danskan som flyttade till Norge 25 år gammal för fjällens skull och som 25 år senare flyttade till Sörmland för kärlekens. Jag är jägmästaren som blev byråkrat, men som åter ville känna skogen i mina händer. Och så blev det efter tre år i träverkstan på Vårdinge by folkhögskola

Slöjdandet är för mig ett sätt att vara i världen: Att färdas i naturen med öppna sinnen sökande efter lämpliga ämnen, att känna verktygen som en del av kroppen, att se hur sakerna växer fram ur handen, och veta att de håller länge och blir vackrare genom dagligt bruk. Genom slöjdandet vill jag ge mitt bidrag till en mer hållbar värld. 

Följ med in i denna värld av självgjort och välgjort, av hantverkstradition och miljömedvetenhet. Mina kurser skall ge möjlighet att känna glädjen av att skapa med egna händer, gärna tillsammans med andra och ackompanjerat av skogens alla fåglar. Naturens eget material inbjuder till nya former och roliga påhitt. 

Utställningar

2024. Slöjdsalong Sörmland. Sörmlands museum 1 juni 2024 – 19 januari 2025. En jurybedömd utställning där 31 slöjdare i Sörmland visar ett 40-tal verk. Resultatet är en brokig och inspirerande samling föremål – alltifrån traditionella bruksföremål till det fria, konceptuella och konstnärliga.

2016-2019. "Hållbart hemma". Nynäs slott. En utställning om traditionell kunskap med nya möjligheter.

2014. ”Träsmak”. Nynäs slott. Trä för mat och smak för trä. En utställning, en tävling och en Skedfest.

2013. "Bäst i Sverige - slöjd". Virserums Konsthall. I slöjden bor kroppens närvaro, handens kunskap, här utnyttjas träfiberns växtsätt för att förstärka konstruktionen.

2012. Hemslöjden på Liljevalchs. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds 100-års jubileumsutställning

2011. "Slow Craft - slöjd som ett förhållningssätt till livet. Fantastisk slöjd från fyra län", Engelska Magasinet i Rejmyre

Övrigt

2022. Grindverk. Ressurssnålt och hållbart byggande.
Byggnadsvårdstidningen Gård & Torp nr 3, 2022

2017. Landstinget Sörmlands kulturstipendium 2017

2015. Utanför kontorets trygga ramverk.
Tidsskriften Rum 2 december 2015

2014. Artikeln Husslöjdaren om mig i tidningen Hemslöjd nr 2, 2014.

2010. Utbildningsstipendium, Lars Aldéns hårdslöjdsfond, Hemslöjdsföreningen Sörmland